UA-76105639-1

Privacy Statement Mulder MKB Advies

Mulder MKB Advies hecht grote waarde aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Mulder MKB Advies uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Registratie van persoonsgegevens

U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare (persoonlijke) informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere, maar is niet beperkt tot, bestaan uit uw naam, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Registratie van overige gegevens

Het is mogelijk dat Mulder MKB Advies of onze service providers gebruik maken van zogenaamde cookies, zodat samengestelde gegevens kunnen worden verzameld. Dit vindt uitsluitend plaats om te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren. Het is mogelijk dat Mulder MKB Advies cookies gebruikt om informatie te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van onderwerpen als IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Onze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Daarnaast bieden de meeste webbrowsers aan individuele gebruikers de mogelijkheid om het gebruik van deze instrumenten uit te schakelen.

Gebruik van gegevens

Mulder MKB Advies verwerkt de gegevens:

  • Om deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en de dienstverlening van Mulder MKB Advies, al dan niet via deze website, te optimaliseren
  • Om met u in contact te komen en u nadere informatie betreffende de dienstverlening door Mulder MKB Advies toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail
  • Om u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van Mulder MKB Advies toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail

Mulder MKB Advies verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen.

De persoonlijke gegevens worden door Mulder MKB Advies in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en / of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Inzicht in uw gegevens

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Mulder MKB Advies over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij Mulder MKB Advies. U kunt op basis van de uitkomsten Mulder MKB Advies ook verzoeken om gegevens aan te passen die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door Mulder MKB Advies. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen via info@mulder-mkbadvies.nl.

Externe links

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy statement

Mulder MKB Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.