UA-76105639-1

Specifieke werkzaamheden

Besluit Kwaliteitseisen CBM

Bent u curator, beschermingsbewindvoerder of mentor, dan valt u onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (verder genoemd: besluit). Op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het besluit bent u verplicht om jaarlijks een aantal documenten aan de kantonrechter te overleggen. Daarnaast stelt uw branchevereniging vaak nog een aantal aanvullende eisen waaraan u moet voldoen.  

Wat wij voor u kunnen doen:

  • uitvoeren van de kwaliteitstoetsing op basis van het Besluit Kwaliteitseisen CBM,
  • uitvoeren van toetsing aanvullende eisen branchevereniging, 
  • samenstellen van de jaarrekening met de benodigde informatie voor de kantonrechter.

De toetsing en rapportages voeren wij uit op basis van het geldende Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM. Dit protocol kwam tot stand in nauw overleg tussen de Expertgroep CBM van het LOVCK&T, het LKB , de NBA en de brancheorganisaties (BPBI, NBPB, VeWeVe, Mentorschap Nederland, NBBI en NBPM).

Mulder MKB Advies is vanaf 2017 opgenomen in de accountantspool van Branchevereniging PBI.