UA-76105639-1

Denken in mogelijkheden

Bedrijfsfinanciering

Door recente en ruime bancaire ervaring weten wij wat de mogelijkheden zijn, welke informatie een financier nodig heeft en op welke wijze een aanvraag beoordeeld wordt. Uw kans op financiering wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.  

Het proces bestaat in eerste instantie uit de bepaling van de financieringsbehoefte of herfinancieringswens. Daarbij houden we rekening met de haalbaarheid ervan. Daarna volgt de opstelling van een financieringsmemorandum. Hierin wordt duidelijk uiteengezet en onderbouwd wat de financieringsvraag is en waarvoor. Vervolgens wordt hierin alle informatie opgenomen die noodzakelijk is om de financiering compleet bij de bank of andere financier voor te leggen. Denk hierbij aan een ondernemingsplan, financiële gegevens, inzicht in ondernemersvaardigheden en informatie over zekerheden. Tot slot onderhouden wij de contacten met de financier om vragen te beantwoorden en het traject in goede banen te leiden.

Wat we voor u kunnen doen: 

  • in beeld brengen van (her)financieringsbehoefte,
  • haalbaarheidstoetsing,
  • opstellen financieringsmemorandum,
  • onderhouden van contacten met financiers.